Jazykové kurzy Děti + Mládež Global Leadership Training Překladatelské služby Společnost Berlitz Nákup online
 
Berlitz

Využijte vaše komunikační dovednosti ve svůj prospěch! 

Komunikační dovednosti bývají často rozhodujícím faktorem úspěšnosti obchodních jednání, schůzek nebo přijímacích pohovorů. Pokud patříte k těm, kteří mají v tomto ohledu mezery, jsou pro vás profesionální programy vzdělávacího centra Berlitz jako stvořené. Komunikační dovednosti, stejně tak jako prezentační dovednosti často stojí mezi úspěchem a neúspěchem vašeho snažení.

I když si můžeme myslet opak, vaše tělo neustále komunikuje a vysílá tak okolí zprávu o tom, co si doopravdy myslíme. Naše semináře vás naučí tyto stavy dokonale ovládat a použít je ve svůj prospěch. Osvojíte si tak důležité soft skills a další sociální dovednosti, které se mohou stát odrazovým můstkem pro vaše budoucí úspěchy na poli pracovním i osobním.


Jaké semináře máte na výběr?

  • Mezinárodní meetingy vedoucích pracovníků - jeho cílem je rozeznávat nejrůznější styly meetingů, zvyšování jejich efektivnosti prostřednictvím objemnějšího toku informací, dosahování zisku ze skupinové dynamiky v multikulturním prostředí a jejich možné interakce včetně zlepšení prezentačních dovedností a to v českém i v anglickém jazyce
  • Úspěšné prezentace na mezinárodní úrovni - jeho cílem je vypozorování vlastních slabin při prezentaci a jejich následné odstranění, osvojení schopnosti navrhnout a připravovat prezentaci, uspokojit očekávání posluchačů a výrazné zlepšení specializované slovní zásoby a jazykové konstrukce při prezentacích v českém i anglickém jazyce 
  • Vyjednávání na mezinárodní úrovni - jeho cílem je porozumění strategiím a postupům vyjednávání, naučit se vést objektivním způsobem vyjednávání a vyhodnocovat rizika, formální zvládnutí vyjednávacích postupů a nástrojů k rozluštění přístupů vašich protivníků v českém i anglickém jazyce
Vyprovokujte se k co nejlepším výkonům a odhalte skryté možnosti svých komunikačních dovedností! Kontaktuje nás pro více informací nebo nás navštivte v některém z našich jazykových center, kde můžete využít i dalších služeb jako jsou firemní vzdělávání nebo překladatelské služby!

Akce: 20% sleva GLT seminářů konaných ve Vaší společnosti!